HOME

Albanian-American Networking Event

The Albanian American Community of Illinois (AACI) is hosting its 3rd Professional Networking Reception at Sky Lounge in Chicago on Friday, June 10, 2022 from 6 PM – 9 PM CDT. We invite you to come and network with fellow Albanian Professionals in the Greater Chicago Area. Professionals from all industries are welcomed and students are encouraged to attend.

There will be a $20 cover charge for professionals. Students can enter for FREE. Drinks will be served.

We hope to see you all there!

Purchase Your Ticket Here

ZGJEDHJET PËR PËRFAQËSUES NGA cAMERIA

Komuniteti Shqiptar-Amerikan ne Illinois / Albanian-American Community of Illinois

Organizata Camera: Perkujtimi I 78 vjetorit te Genocidit te Shqiptareve te Camerise

Data: E diel 26 Qershor 2022, 3 Pm - 7 Pm

Vendi: Turner Park Roselle IL 60172 : Roselle Rd & Devon Av (ne jug te Elgin O'hare 390 )

Mblidhemi te kujtojme 78 Vjetorin e Genocidit ndaj Shqiptareve te Camerise

Mbahen Zgjedhjet per 2 Perfaqesues nga Camera ne Komunitetin Shqiptaro-Amerikan ne Illinois

Ju Mirepresim !!!

Komuniteti Shqiptar-Amerikan ne Illinois / Albanian-American Community of Illinois

Perfaqesues te Camerise ne Komunitetin Shqiptaro-Amerikan ne Illinois

Adelsa Hoti & Ergys Dino:

Telefon : 630-940-6996

#aaci #albaniansillinois #cameria #albania

COMMUNITY REPRESENTATIVES FROM KOSOVA 2022-2024

Mr. EDON SHAQIRI (left)

Mr. BUJAR BEKTASHI (right)

ZGJEDHJET PËR PËRFAQËSUES NGA PRESHEVA

Zgjedhjet per perfaqesues nga Lugina e Presheves. Ju bejme thirrje te gjithe shqiptaret nga Lugina e Presheves te interesuar te marrin pjese ne zgjedhjen e perfaqesuesve ne bordin e komunitetit shqiptar ne Illinois.

DATA: E Enjte 9 Qershor 2022, Ora 7:30 PM

VENDI: Zimi’s Pizza and Grill

ADRESA: 6954 N Western Ave

Chicago, IL 60645

#aaci #albanianamerican #presheva #kosovo


Successfully completed: New board members are:

Mr. EDON SHAQIRI (left)

Mr. BUJAR BEKTASHI (right)

COMMUNITY REPRESENTATIVES FROM KOSOVA 2022-2024

Mr. ORNIS MALA (left)

Mr. GENC ARIFI (right)

ZGJEDHJET PËR PËRFAQËSUES NGA KOSOVA

Përshëndetje Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois

Ju njoftojmë se takimi për zgjedhjen e përfaqësuesve nga Kosova për bordin drejtues të Komunitetit (AACI) do mbahet si vijon:

DATA: E Enjte 9 Qershor 2022, Ora 7:30 PM

VENDI: Zimi’s Pizza and Grill

ADRESA: 6954 N Western Ave. Chicago, IL 60645

Ky takim është një mundësi të shoqërohemi dhe të njihemi më mirë me nevojat dhe kërkesat e komunitetit ashtu që të përzgjedhurit e bordit të përfaqësojnë komunitetin sa më dinjitetshëm.

Ju lutem njoftoni të gjithë ata që kanë dëshirë/mundësi të marrin pjesë. Pjesëmarrja është e hapur për te gjithë.

Me respekt,

Kryesia e Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois

Përfaqësuesit aktual 2012022 znj Teuta Peja dhe z. Avni Bucolli


ELECTIONS FOR REPRESENTATIVES FROM KOSOVO

Greetings to the Albanian-American Community of Illinois

We would like to inform you that the meeting for the election of representatives from Kosovo for the Community's Steering Board (AACI) will be held as follows:

DATE: Thursday June 9, 2022, Time 7:30 PM

Place: Zimi’s Pizza and Grill Restaurant

ADDRESS: 6954 N Western Ave. Chicago, IL 60645

This meeting is an opportunity to socialize and get better acquainted with the needs and requirements of the community so that the selected members of the board represent the community as dignified as possible.

Please notify anyone interested in participating. Participation is open to all.

With respect,

Presidency of the Albanian-American Community of Illinois

Current representatives 2012022 Mrs. Teuta Peja and Mr. Avni Bucolli


Successfully completed: New board members are:

Mr. ORNIS MALA (left)

Mr. GENC ARIFI (right)

Kryeministri Kurti ne Chicago

Komuniteti Shqiptaro-Amerikan ne Illinois organizoi nje takim madheshtore ne Chicago per Kryeministrin e Republikes se Kosoves z. Albin Kurti.

Nga e majta: Genc Ujkashi, Adelsa Hoti, Samir Gjelaj, PM Albin Kurti, Gerta Agalliu