About Us

Shqip:

​Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois (AACI) me seli në Chicago është organizatë jo-fitimprurëse me status 501 (c) 3. AACI është organizuar ekskluzivisht për qëllime bamirëse dhe edukative, për qëllime të tilla, bënë shpërndarjen tek organizatat që kualifikohen si organizata të liruara me status 501 (c) (3). . Për më shumë, lexo statutin e komunitetit në gjuhen Angleze këtu

English:​​

​​AACI is a Chicago based 501(c)3 non-profit organization. AACI is organized exclusively for charitable and educational purposes, including, for such purposes, the making of distributions to organizations that qualify as exempt organizations under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, or the corresponding section of any future federal tax code. For more information, read the community bylaws here

KRYESIA / THE BOARD 2019 - 2022 (elections postponed to 2022 due to pandemy covid-19)

Gjaneto Harusha - Kryetar / Chairman

-----------------

GERTA AGALLIU - Nën-Kryetar / Co-Chair

Përfaqësues nga ShqipëriaRepresentative from Albania

ERLIN TEGO

Përfaqësues nga ShqipëriaRepresentative from Albania
ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME / MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

-----------------

Nën-Kryetar / Co-Chair - SAMIR GJelaj

Përfaqësues nga Mali i ZiRepresentative from Monte Negro

Genc Ujkashi

Përfaqësues nga Mali i ZiRepresentative from Monte Negro
ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME / MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLYAnetaret e Asamblese se Pergjithshme: Riza Milla, Nazim Cuca, Hasan Ramushi, Shaban Zenuni, Senad Duraku, Myzafer Ujkashi, Gezim Gjeka, Naser Hoxha, Alim Astafa, Naser Jahja.

-----------------

Arkëtare / Treasurer - ADELSA HOTI

Përfaqësues nga Çameria.Representative from Çameria

ERGYS DINO

Përfaqësues nga Çameria.Representative from Çameria
ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME / MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

-----------------

Besim Durmishi Until Dec. 2021

Përfaqësues nga MaqedoniaRepresentative from Macedonia

Valbona Tika from May. 2022

Përfaqësues nga MaqedoniaRepresentative from Macedonia

Sekretar(e) / Secretary - Lumturije Akiti

Përfaqësues nga MaqedoniaRepresentative from Macedonia
ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME / MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

-----------------

TEUTA PEJA

Përfaqësues nga KosovaRepresentative from Kosova

AVNI BUCOLLI from Dec. 2019

Përfaqësues nga KosovaRepresentative from Kosova

ASTRIT TAFOLLI

Përfaqësues nga KosovaRepresentative from Kosova(Inactive since 12/15/2019)
ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME / MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLYAfrim Sejdiu, Agron Ferataj, Arbër Ajeti, Avni Thaçi, Bujar Breznica, Bujar Bobani, Gëzim Çarkaxhiu, Jeton Vitia, Met Rukovci, Xhevdet Hoti, Nehat Baca, Faton Neziri, Gani Dragusha, Lulzim Breznica, Naim Gubetini, Florim Isufi, Naser Uka, Smajl Feka, Armend Sojeva, Avni Bucolli, Teuta Peja, Faik Vitia, dhe Naser Shala.

KRYESIA

THE BOARD 2017 - 2019

Kryetar / Chairman

Gjaneto Harusha

Përfaqësues nga Shqipëria

Representative from Albania


Nën-Kryetar / Co-Chair (Treasurer)

resigned from treasurer's responsibilities on 01/11/20119Co-Chair responsibilities ended as of June 30, 2019

Besim Durmishi

Përfaqësues nga Maqedonia

Representative from Macedonia


Nën-Kryetar / Co-Chair (Secretary)

Resumed Treasurer's responsibilities on 01/11/2019

Elton Ademi

Përfaqësues nga Çameria.

Representative from Çameria


​Sekretar(e) / Secretary

Avni Bucolli

Përfaqësues nga Kosova

Representative from Kosova


Anëtarë / Member:

Shaban Zenuni

Përfaqësues nga Mali i Zi

Representative from Monte Negro


Anëtarë / Member:

Armend Sojeva:

Përfaqësues nga Kosova

Representative from Kosova.


Anëtarë / Member:

Dritan Papazisi

Përfaqësues nga Shqipëriaa

Representative from Albania

Anëtarë / Member


Anëtarë / Member

Endri Baçi

Përfaqësues nga Çameria.

Representative from Çameria


Anëtarë / Member

Riza Milla

Përfaqësues nga Mali i Zi

Representative from Monte Negro

ANËTARËT E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

MEMBERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

Afrim Sejdiu

Agron Ferataj

Aleksander Gjoni

Alfred Karalli

Arbër Aeti

Avni Thaç

Bujar Bobani

Bujar Breznica

Dritan Papazisi

Elez Gjelaj

Elton Ademi

Endri Baçi

Faton Jusufi

Filip Itellari

Fr. Kostantin Tuda

Genc Ujkashi

Gëzim Çarkaxhiu

Gjaneto Harusha

Hasan Ramushi

Ilir Numani

Jeton Vitia

Ledion Isufi

Marse Loxhaku

Met Rukovci

Mirsad Kurti

Muzafer Ujkashi

Nail Resuli

Naser Jahja

Nick Vangel

Riza Milla

Samir Gjelaj

Shaban zenuni

Spiro Haxhi

Xhevdet Hoti


Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.

This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible

LISTA E ANËTARËVE

SPECIALESPECIAL LIST OF MEMBERS

Mr. Hafez Jusuf Azemi

Mr. Hidajet Bregu.

Mr. Azem Begzati

Iljaz Dragovoja.

Mr. Ismail Kashtanjeva

Mr. Rasim Bebo

Kjo listë nuk është krejtsisht e kompletuar, shpresojmë të kompletohet së shpejti.

This list is not fully completed, we hope to complete it as soon as possible.

KRYESIA

THE BOARD 2015 - 2017

Kryetar / Chairman

Bujar Breznica

Përfaqësues nga Kosova

Representative from Kosova


Nën-Kryetar / Co-Chair

Gjaneto Harusha

Përfaqësues nga Shqipëriaa

Representative from Albania.


​Sekretar(e) / Secretary

Faton Jusufi​​

Përfaqësues nga Maqedonia

Representative from Macedonia.

(Resigned on 11/29/2015)


​Sekretar(e) / Secretary

Elton Ademi

Përfaqësues nga Çameria.

Representative from Çameria (May/23/2016)


Arkatar / Treasurer

Shaban Zenuni

Përfaqësues nga Mali i Zi

Representative from Monte Negro


Arkatar / Treasurer

Arbër Ajeti:

Zëvendës Përfaqësues nga Kosova

Vice Representative from Kosova.


Anëtarë / Member:

Dritan Papazisi

Zëvendës Përfaqësues nga Shqipëriaa

Vice Representative from Albania


Anëtarë / Member

Dr. Luan Elezi

Zëvendës Përfaqësues nga Maqedonia

Vice Representative from Macedonia.


Anëtarë / Member

Endri Baçi

Përfaqësues nga Çameria.

Representative from Çameria


Anëtarë / Member

Riza Milla

Zëvendës Përfaqësues nga Mali i Zi

Vice Representative from Monte Negro

KRYESIA / THE BOARD 2013 - 2015

Kryetar / Chairman

Dr. Luan Elezi

Përfaqësues nga Maqedonia

Representative from Macedonia


NenKryetar / Co-Chair

Bujar Breznica

Përfaqësues nga Kosova

Representative from Kosova


​Sekretar(e) / Secretary

Ilir Ademi (Resigned)

Përfaqësues nga Cameria

Representative from Chameria


Arkatar / Treasurer

Hasan Ramushi:

Përfaqësues nga Mali i Zi

Representative from Monte Negro)


Arkatar / Treasurer

Elton Ademi

Përfaqësues nga Shqipëria

Representative from Albania.

KRYESIA / THE BOARD 2012 - 2013

​Kryetar / Chairman

Dr. Luan Elezi

Përfaqësues nga Maqedonia

Representative from Macedonia


​Sekretar(e) / Secretary

Ilir Ademi

Përfaqësues nga Cameria

Representative from Chameria


Arkatar / Treasurer

Hasan Ramushi

Hasan Ramushi: Përfaqësues nga Mali i Zi

Representative from Monte Negro


Arkatar / Treasurer

Elton Ademi

Përfaqësues nga Shqipëria

Representative from Albania.

KRYESIA / THE BOARD 1998... - ...2012...

​Kryetar / Chairman - Xhevat Sherifi

Kryetar / Chairman - Ilir Numani

Kryetar / Chairman - Hasan Hoti

Kryetar / Chairman - Iljaz Kadriu

Kryetar / Chairman - Hidajet Bregu