Membership

Mënyrat për të dhuruar Donacion janë:

2) Pay Pal, Credit Card, Debit Card. Kliko "Donate" button at www.aaciusa.org

3) Chase Quick Pay use: info@aaciusa.org

Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois varet nga anëtarësimet dhe donacionet nga bashkatdhetarët tanë. Kjo mundëson vazhdimsinë e aktiviteteve të saj gjithë-përfshirëse. ​Nëse ju dëshironi të bëheni anëtar, është e detyrueshme që të regjistroheni së pari, dhe pastaj ju mund të bëni pagesën. Nëse ju jeni regjistruar tashmë një herë dhe nuk ka asnjë ndryshim në informacionin tuaj, nuk është e nevojshme të ri-regjistroheni. Ju mund të vazhdoni të bëni pagesën për anëtarësim vjetor.

* Pagesa vjetore e Anëtarësisë është: $25 për anëtar.

​​The Albanian-American Community of Illinois depends on memberships and donations from fellows like you. This enables the operations of its all-inclusive activities. If you want to become a member, it is mandatory to register first, and then you may make the payment. If you have already registered once and there is no change to your information you provided, it is not necessary to re-register. You may continue to make the payment for the yearly membership.

​* Annual Membership fee: $25 per member.

REGJISTROHU / REGISTER