Recognitions

Mirënjohje për Ambasadoren e Kosovës në Washington D.C. znj. Vlora Çitaku

08 Mars, 2018 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Gjaneto Harusha ndau mirënjohje për Ambasadoren e Kosovës në Washington D.C. znj. Vlora Çitaku me motivacionin: “Për përfaqësimin dinjitoz të Kosovës në arenën ndërkombëtare”

---

Recognition for Kosova's Ambasador in Washington D.C. Ms. Vlora Çitaku

March 08, 2018 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Gjaneto Harusha issued a certificate of recognition for the sKosova's Ambasador in Washington D.C. Ms. Vlora Çitaku "For dignified representation of Kosova in the international arena."


Mirënjohje për Leutrim Demiri

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Leutrim Demiri

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për Ermira Kastrati

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:

“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Ermira Kastrati

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për Astrit Tafolli

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Astrit Tafolli

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për Teuta Peja

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:

“Për kontributin e dhënë në Komunitet dhe Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Teuta Peja

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për Besjan Kurtishi

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Besjan Kurtishi

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Ermir Suldashi

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Ermir Suldashi

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Tringa Gashi

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Tringa Gashi

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Alban Zeka

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Alban Zeka

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Adrian Seferi

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Adrian Seferi

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."

---

Mirënjohje për Gentiana Desipojci

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Gentiana Desipojci

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Ngadhnjim Halilaj

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Ngadhnjim Halilaj

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Zinete Ndrio

06 Maj,2017 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten me motivacionin:

“Për Arritjet Akademike.”

---

Recognition for Zinete Ndrio

May 06, 2017 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for the student "For the academic achievements."


Mirënjohje për Komunitetin Shqiptaro-Amerikan në Illinois

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep mirënjohje Komunitetit Shqiptaro-Amerikan të Illinoisit,

Titullin “KALORËS I URDHËRIT TË SKËNDERBEUT”

“Për meritat e veçanta dhe përpjekjet e pareshtura për mbrojtjen dhe kultivimin e identitetit kombëtar në megrim, nëpërmjet ruajtjes dhe përhapjes së gjuhës, kulturës, historisë, traditës dhe vlerave kombëtare, por edhe të bashkimit të të gjithë shqiptarëve të çikagos, pavarësisht bindjeve dhe origjinave krahinore të tyre.”

Nr. Dekreti 10051

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for the Albanian-American Community of Illinois

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to the Albanian-American Community of Illinois

Title “THE GEORGE SCANDERBEG NIGHT”

"In Recognition of its special merits and ceaseless effort to uphold, defend and cultivate the national identity in exile, through the preservation and spread of the national language, culture, tradition and values, but also in uniting all the Albanians of Chicago, regardless of their views and soil origins.”

Nr. Of Decree 10051

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Hafiz Jusuf Azemi

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Hafiz Jusuf Azemit mirënjohje me

Titullin “NDERI I KOMBIT”

"Për veprimtarinë e tij të shquar ndër vite, në dobi të çeshtjes shqiptare dhe bashkimit të kombit, në marrëdhënie të ngushta me personalitetet dhe organizatat shqiptare atdhedashëse në mërgim."

Nr. Dekreti 10050

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Hafiz Jusuf Azemi

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Hafiz Jusuf Azemi

Title “THE NATION'S HONOR MEDAL"

"In recognition of his distinguished activity through the years benefiting the Albanian cause and union of the nation, in the close relations with the Albanians personalities and patriotic organization in exile."

Nr. Of Decree 10050

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Rasim Bebo

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Rasim Bebo mirënjohje

Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”

Nr. Dekreti 10055

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Rasim Bebo

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Rasim Bebo me

Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”

Nr. Of Decree 10055

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Riza Milla

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Riza Milla mirënjohje me

Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”

Nr. Dekreti 10056

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Riza Milla

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Riza Milla

Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”

Nr. Of Decree 10056

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Fejzi Sulejmani

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Fejzi Sulejmani mirënjohje me

Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”

Nr. Dekreti 10052

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Fejzi Sulejmani

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Fejzi Sulejmani

Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”

Nr. Of Decree 10052

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Ismail Kashtanjeva mirënjohje me

Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”

Nr. Dekreti 10054

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Ismail Kashtanjeva

Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”

Nr. Of Decree 10054

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për z. Nick Vangel

03 Mars, 2017 – Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani i jep z. Nick Vangel mirënjohje me

Titullin “PËR MERITA TË VEÇANTA CIVILE”

Nr. Dekreti 10053

Tiranë, më 03.03.2017

---

Recognition for Mr. Nick Vangel

March 03,2017 - The President of the Republic of Albania Mr. Bujar Nishani issued an award to Mr. Nick Vangel

Title “THE SPECIAL CIVIL MERITS”

Nr. Of Decree 10053

Tirana, 03.03.2017


Mirënjohje për Presidentin e Republikës së Shqipërisë zotin Bujar Nishani

27 Shtator, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për Presidentin e Republikës së Shqipërisë zotin Bujar Nishani me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në ngritjen e urave me diasporën Shqiptare.”

---

Recognition for the President of Republic of Albania Mr. Bujar Nishani

February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Musa Zendeli "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për z. Musa Zendeli

13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Musa Zendeli me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

---

Recognition for Mr. Musa Zendeli

February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Musa Zendeli "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për z. Avdyl Kraja

13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Avdyl Kraja me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

---

Recognition for Mr. Avdyl Kraja

February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Avdyl Kraja "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për z. Fejzi A. Sulejmani

13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Fejzi A. Sulejmani me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

---

Recognition for Mr. Fejzi Sulejmani

February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Fejzi Sulejmani "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva

13 Shkurt, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për zotin Ismail Kashtanjeva me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për pavarësinë e Kosovës.”

---

Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva

February 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva "For the contribution given for Kosova's Independence."


Mirënjohje për studenten Linda Ajeti

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Linda Ajeti me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Linda Ajeti

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Linda Ajeti "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studentin Valmir Ismaili

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Valmir Ismaili me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Valmir Ismaili

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Valmir Ismaili "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studentin Egzon Berisha

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Valmir Ismaili me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Egzon Berisha

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Egzon Berisha "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studenten Lavdie Zymberi

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Lavdie Zymberi me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Lavdie Zymberi

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Lavdie Zymberi "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studenten Burbuqe Muhadri

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Burbuqe Muhadri me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Burbuqe Muhadri

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Burbuqe Muhadri "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studenten Leona Jakupi

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studenten Leona Jakupi me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Leona Jakupi

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Leona Jakupi "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studentin Dite Gashi

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Dite Gashi me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Dite Gashi

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Dite Gashi "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studentin Mari Ademaj

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Mario Ademaj me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for student Mario Ademaj

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Mario Ademaj. "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për studentin Durim Halimi

13 Maj, 2016 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois z. Bujar Breznica ndau mirënjohje për studentin Durim Halimi me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në komunitet dhe arritjet akademike.”

---

Recognition for studnt Durim Halimi

May 13, 2016 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Mr. Bujar Breznica issued a certificate of recognition for student Durim Halimi "For the contribution given in the community and academic achievements."


Mirënjohje për Grupin Muzikor Dardania

01 Shtator, 2015 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Grupin Muzikor Dardania me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për avancimin e çështjes kombëtare Shqiptare .”

---

Recognition for Musical Group Dardania

February 15, 2014 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Musical Group Dardania "For the contribution given in educating our Albanian youth."


Mirënjohje për Profesor Dr. Vullnet Ameti (Rektor i Universitetit Shtetëror të Tetovës)

5 Jana, 2015 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Profesor Dr. Vullnet Ameti me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë për avancimin e çështjes kombëtare Shqiptare .”

---

Recognition for Professor Dr. Vullnet Ameti (The Rector of the State University of Tetova)

January 5, 2015 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Profesor Dr. Vullnet Ameti "For the contribution given in educating our Albanian youth."


Mirënjohje për znj. Mirela Çiçaj

15 Shkurt, 2014 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zonjën Mirela Çiçaj me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në edukimin e fëmijëve shqipëtarë.”

---

Recognition for Mirela Çiçaj

February 15, 2014 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mirela Çiçaj "For the contribution given in educating our Albanian youth."


Mirënjohje për Profesor Dr. Koço Danaj

28 Nentor, 2013 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për Profesor Dr. Koço Danaj me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Professor Dr. Koço Danaj

February 28, 2013 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Profesor Dr. Koço Danaj "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Riza Milla

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Riza Milla me motivacionin:

“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Riza Milla

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Riza Milla "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Viktor Brisku

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Viktor Brisku me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Viktor Brisku

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Viktor Brisku "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Rasim Bebo

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Rasim Bebo me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Rasim Bebo

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Rasim Bebo "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Paskal Gjikdhima

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Paskal Gjikdhima me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Paskal Gjikdhima

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Paskal Gjikdhima "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Nick Vangel

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Nick Vangel me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Nick Vangel

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Nick Vangel "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Iljaz Dragovoja

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Iljaz Dagovoja me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Iljaz Dragovoja

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Iljaz Dragovoja "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Ismail Kashtanjeva

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Ismail Kashtanjeva me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”


Recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Ismail Kashtanjeva "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Ilaz Kadriu

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Ilaz Kadriu me motivacionin:

“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Ilaz Kadriu

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Ilaz Kadriu "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Hafez Jusuf Azemi

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Hafez Jusuf Azemi me motivacionin:

“Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Hafez Jusuf Azemi

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Hafez Jusuf Azemi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Hasan Ramushi

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Hasan Ramushi me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Hasan Ramushi

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Hasan Ramushi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Bashkim Kabashi

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Bashkim Kabashi me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”

---

Recognition for Mr. Bashkim Kabashi

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Bashkim Kabashi "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


Mirënjohje për z. Azem Begzati

21 Nëntor, 2012 - Kryetari i Komunitetit Shqiptaro-Amerikan në Illinois Dr. Luan Elezi ndau mirënjohje për zotin Azem Begzati me motivacionin: “Për punën dhe kontributin e dhënë në avansimin e çështjes shqiptare në përgjithësi.”


Recognition for Mr. Azem Begzati

November 21, 2012 - The President of the Albanian-American Community of Illinois Dr. Luan Elezi issued a certificate of recognition for Mr. Azem Begzati "For the work and contribution given in advancing the Albanian matter in general."


incomplete list...