Arkiva/Arkive 2018

10-VJETORI I PAVARËSISË SË KOSOVËS

Për të shenuar 10-Vjetroin e Pavarësis së Kosovës, Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois do ngeh flamurin e Kosovës lartë në qendër të qytetit Chicago Daley Center Plaza. Ceremonia do mbahet me 16 Shkurt, 2018 ora 12 PM. Ftojmë të gjith ju të merrni pjesë dhe ti ftoni të tjerët në këtëceremoni madhështore. Faleminderit për përkrahjen tuaj të vazhdueshme.

***

To mark the 10-Year anniversary of Kosova's Independence, the Albanian-American Community of Illinois will raise the Kosova's flag at the Daley Center Plaza on February 16, 2018, at 11.30 am. We invite all of you to participate and invite all your friends and family to be there. Take pictures and share with your friends and family. We hope to see you all there.

Thank you for your genuine support.